pátek 16. března 2018

Servis oken a dveří

Proč pravidelně provádět servis oken a dveří?


Vlivem vnějších podmínek, jako jsou teplotní výkyvy ovlivňující roztažnost materiálů a zrání stavby. Jako u každé cennější věci, kterou chcete používat delší dobu a prodloužit její životnost, je potřeba zajistit pravidelný servis a údržbu.


Okna a dveře jsou výrobky, které si nepořizujeme každý den. Když se už k takovému kroku rozhodneme, pak požadujeme elegantní design, dobré tepelně izolační vlastnosti, výbornou těsnost proti povětrnostním vlivům, snadné ovládání a odolnost proti nenechavcům. Tu zabezpečí celoobvodové kování.


Aby okna sloužila co nejdéle a plnila dlouhodobě vaše požadavky, je třeba se o ně starat a to pravidelným servisem a údržbou.
Výrobci doporučují 1x ročně celoobvodové kování namazat a nejméně 1x za 3 roky provést kontrolu stavu a celkového chodu kování.
Pokud se okna nachází v prašném nebo jinak zatíženém prostředí, je nutné provádět čistění kování v pravidelných intervalech. Částečky nečistot mohou způsobit předčasné opotřebení kování a ovlivnit jeho funkci.
Pravidelný ošetřování zachová lehký chod kování a zároveň prodlouží jeho životnost.
V neposlední řadě je také nutná pravidelná péče o těsnění oken. Pokud se těsnění nebude ošetřovat, po několika letech ztvrdne, zpuchří a přestane plnit svou tepelně izolační funkci.

Pravidelným servisem zaručíte:

 • snížíme opotřebování okenních prvků
 • prodloužíme životnost oken a dvěří
 • předejdeme nákladným opravám v budoucnu
 • snížíme náklady na vytápění

čtvrtek 15. března 2018

Rozdělení lešení

Jaké jsou druhy lešení a možnosti?

Lešení je vlastně pomocná kontrukce, která umožňuje bezpečnou práci a pohyb ve výškách. Setkáváme se s ní ve městech a při opravě fasád. Jedná se o dočasnou kontrukci, proto by měla být montáž co nejrychlejší a nejjednodušší. Existuje několik druhů, které se dělí podle tvaru, materiálu a konstrukce. Při výběru byste měli zvážit cenu ale i činnost využití. 

Kde koupit lešení?

Lešení je poměrně velkou investicí. Pokud nejste stavební firma určitě se vám koupě nevyplatí. V takovém případě můžete přemýšlet o pronájmu. 

Materiál lešení

Dnes se nejvíce používá lešení z oceli či z hliníkových slitin. Velkou výhodou je jednoduchá kontrukce lešení a jeho montáž i demontáž. V Asii je pro výrobu lešení typický bambus. 

Konstrukce lešení

Lešení je potřeba pokládat na rovný a stabilní povrch. Zakládání se provádí na vyrovnávací podložky a následné patky. Konstrukce je vždy tvořena systémem svislých a vodorovných trubek, které nesou dřevěné podlážky. Připevnění lešení k fasádě nebo objektu může být řešeno přímo do plochy fasády nebo přepažení okenních otvorů. 


Druhy lešení

Rámové lešení

Tento druh lešení je velice používaný, neboť jeho montáž je jednoduchá a rychlá. Ideálním řešení pro opravu domů, kde je potřeba rychle postavit lešení, ale i k menším úpravám. 

Montáž rámového lešení v 6 krocích
 • osazení svislého rámu na podklad
 • zasunutí podlážky do rámu
 • zavěšení zábradlí
 • zaháknutí okopové drážky
 • zavětrování diagonálou
Tyto krokry se stále opakují dokud lešení není v požadovaném rozsahu.

Dílcové lešení

Tento druh lešení vyniká svou rychlou montáží a demontáží, která je 4x rychlejší než u trubkového druhu lešení. U této montáži nebudete potřebovat žádné nářadí. Na konci se musí konstrukce ztužit zavětrováním a doplnit o zábradlí. 

Trubkové lešení

Trubkové lešení je v dnešní době na ústupu. Využívá se spíše u atypických a komplikovaných rozměrů stavby a při stavbě v prostoru. Montáž je časově náročná. 

Žebříkové lešení 

Vhodné pro drobné práce na domě. Je většinou hliníkové. Jedná se o dobrou volbu, když uvažujete o koupi ačkoliv jeho montáž a demontáž je pracnější. 

Pojízdné hliníkové lešení

Jsou to montážní věže menších rozměrů, které jsou místo patek opatřeny kolečky. Konstrukce pojízdného lešení je z hliníkových nebo ocelových trubek povrchově upravených pozinkováním. Lešení je doplněno o stabilizátory.

Kozlíkové lešení

Je vhodné pro drobné stavební práce venku i uvnitř domu. Kozlíkové lešení je sestaveno z podelníků a příčníku a nohy jsou opatřené výsuvným teleskopem pro nastavení výšky. 

Plošiny

Tvoří okruh pomocných konstrukcí pro práci ve výškách. Skládací plošiny vám umožní stabilní plochu pro práci v menších výškách.


Bezpečnost práce na lešení

Na každé stavbě je důležité dodržovat základní předepsané požadavky na bezpečnost práce. Helma by měla být nedílnou součástí. Dalším typem zabezpečení mohou být ochranné sítě.

Cena a pronájem lešení

Cena se odráží nejen v použitém materiálu, ale i povrchové úpravě. Dále hraje roli systém lešení, množství dílů a velikost. Porovnejte si proto více možností, než se rozhodnete ke koupi. Lešení si můžete i pronajmout i s montáží a demontáží. Cena montáže a demontáže se pohybuje okolo 75 až 100 Kč/m2. Za pronájem lešení za 1 den zaplatíte orientačně okolo 1 až 1,5 Kč/m2. 

Čemu se vyvarovat při stavbě lešení

Založení, kotvení a ztužení konstrukce jsou hlavní faktory, které ovlivňují únosnost a statickou stabilitu.Věnujte jim značnou pozornost při samotné montáži.

Zakládání lešení

Prostor, kde se chystáte stavět lešení by měl být vyklizený, vyrovnaný a pevný. 

Kotvení lešení

Dostatečně se věnujte únostnosti kotev, protože přenášejí tah i tlak kolmo na objekt. 

Úhlopříčné ztužení neboli zavětrování lešení

Aby se vám lešení nesesypalo jako domeček z karet, je potřeba provést správné ztužení konstrukce. 

Zdroj: https://www.drevostavitel.cz/clanek/leseni

Zdroj: https://www.drevostavitel.cz/clanek/leseniProjektová činnost

Proč je důležitá projektová činnost?

Pro správný podniktelský záměr je důležitá nejen myšlenka investora, ale také tým odborníků, kteří ji dovedou realizovat. Rozsah projektové dokumentace vychází z platného stavebního zákona, z druhu a z náročnosti nebo z účelu využití stavby.
Projektová činnost může být zaměřená na elektroinstalace v průmyslové, obchodní a bytové infrastruktuře. 

V podobě: 
 • dokumentace pro území a stavební povolení
 • realizační dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení
Projektová činnost je nedílnou součástí každého projektu. Pro porovnání ceny prodejců elektrické energie použijte kalkulátor cen elektřiny.

Pro správnou funkci a bezpečnost elektrických zařízení je také důležitá jejich správná revizní kontrola. Z těchto důvodů je v našich zemích standardizovaná činnost techniků. pátek 15. září 2017

Manipulace s lešením a BOZP

Montáž lešení
Samotné díly lešení jsou navrženy tak, aby se co nejvíce ušetřil prostor. Zejména při skladování a přepravě. Manipulace s díly, montáži a demontáži je efektivní. Jedno pole lešení je tak možno postavit a rozložit už za 5 minut. Což šetří čas.

Žárově zinkovaná ocel zaručuje životnost lešení v řádech desítek let téměř beze změny. Podlahy pro systém RUX SUPER jsou dodávány ve variantách dřevo a ocel. Dřevěné podlahy jsou ošetřené prostředkem proti vlhkosti a povětrnostním vlivům, ocelové podlážky jsou vyráběny z perforované žárově zinkované oceli.kliknutím na obrázek se dostanete do galeriePostup montáže lešení RUX


Kontrola

Nejdříve je důležité všechny díly prohlédnout a vyřadit poškozené. 
Během montáže je nutno před výstupem do dalšího podlaží zkontrolovat správné spojení dílů a ukotvení podlah.

Příprava podkladu


Na předem připravený a vyrovnaný podklad se kladou podložky (prkna, fošny nebo hranoly) o dostatečné šířce tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení zatížení konstrukce.Tento krok je důležité nezanedbat, aby se lešení nezřítilo nebo nepropadlo.
Vzdálenost od objektu je dána dodržením maximální mezery mezi podlahou konstrukce a fasádou objektu, tj. 25 cm.


Samotná montáž

Rámové lešení RUX SUPER


(1) Zakládací patka

(2) Zakládací příčník

(3) Vertikální rám

(4) Diagonála

(5) Podlaha

(6) Podélné zábradlí

(7) Okopová zarážka – podélná

(8) Okopová zarážka – čelní

(9) Čelní zábradlí dvojitéStavba konstrukce začíná na nejvyšším místě terénu a zakládací patky (1) jsou v této pozici zcela zasunuty. Správná vzdálenost patek od sebe se určuje např. položením zábradlí na zem. Zakládací patky se propojí zakládacími příčníky (2) pro zpevnění základny. Následně se nasadí vertikální rámy (3) a propojí se diagonálou (4).
Nyní se již mohou založit podlahy (5) pro první podlaží. Pomocí T profilu na spodní části rámu je znemožněno nadzvednutí nebo odjištění podlah. Zmizela tak i nebezpečná překážka na lešení, která nezřídka vedla k zakopnutí pracovníků na lešení. Okopové zarážky (7), (8) jsou vkládány mezi vertikální rámy, nezmenšují proto pracovní prostor, jako je tomu u některých jiných druhů lešení.
V prvním patře se pokračuje obdobně. Nasadí se vertikální rámy, namontuje se podélné (6) a čelní zábradlí (9) zabraňující pádu a založí se podlahy pro další patro. Toto se opakuje až do požadované výše rámového lešení.


Demontáž lešení
Demontáž lešení má opačný postup než montáž. Ukotvení může být odstraněno teprve tehdy, když patro nad ním bylo rozmontováno. Dílce, které jsou už uvolněny, musí být neprodleně rozloženy. Rozebrané části lešení nesmějí být pokládány na pracovní cestu. Nesmějí se také z lešení shazovat. Důležité je zajištění stability, která musí být zajištěna v každé fázi.

Demontáž lešení se řídí technickou normou ČSN 73 8101, Lešení -Společná ustanovení, a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.324/1990Sb, bezpečnost práce při stavebních pracích.


Zásady bezpečnosti práce


Při stavbě lešení je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nedodržení zásad bezpečnosti práce může vést ke zranění, či dokonce úmrtí. Proto by měli lešenářské práce provádět vždy odborně vyškolení a kvalifikovaní zaměstnanci lešenářské společnosti vlastnící platný průkaz lešenáře.


Naše společnost spolupracuje v oblasti bezpečnosti práce s bezpečnostním technikem p. Bučinou, který zajišťuje bezproblémovost spolupráce s námi.

V odvětví stavebnictví, které má oproti jiným oblastem výrazná specifika jak v přípravě, organizaci, tak zejména ve vlastním provozu a provádění prácí, jsou bezpečnostní požadavky k prováděným činnostem natolik rozsáhlé, že si zasluhují zvláštní pozornost.Uvedené zásady pro tuto oblast upravuje vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.
O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích s platností od 1.1.1990. Vyhláška je závazná pro všechny dodavatele stavebních prací, tj. právnické i fyzické osoby a jejich pracovníky a za jistých okolností i na další účastníky ve výstavbě – projektanty, konstruktéry, investory a odběratele, pokud se jejich postavení váže k realizaci stavební činnosti. V souvislosti s novelou Zákoníku práce (zák.č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů) s účinností od 1.1.2001 se předpokládá vydáním Nařízení vlády, coby prováděcího předpisu k § 134e) ZP, jistá úprava zásad a bezpečnostních požadavků pro organizaci práce a pracovních postupů při provádění stavebních prací. 


úterý 12. září 2017

Sítě proti hmyzu

Když vás trápí otravný hmyz
Sítě proti hmyzu

Každý z nás to určitě zažil. Není nic horšího než když sedíte, jíte nebo prostě odpočíváte a začne vás otravovat ten hmyzák. Zrovna teď a neodletí a neodletí. A co teprve když se chystáte spát. V létě chcete mít otevřená okna a čerstvý vzduch. Existuje spousta pomocníků, co se týče sprejů a nástrah. My si dnes povíme něco o prevenci, která si říká síť.I obyčejná síť proti hmyzu, může být krásná, a přesto funkční. Zapomeňte na dřevěné rámy s hřebíčky přichycenou síťovinou. Dopřejte vašim oknům a dveřím dnes již standardní tenké hliníkové rámy a jemnou síťovinu v šedé barvě ze skelného vlákna.
Systémy sítí proti hmyzu řadíme do kategorií:


sítě pevné 
sítě dveřní 
sítě posuvné 
rolovací okenní 
rolovací dveřní 
sítě plisé


Žádné vrtání do oken nebo do dveří!


Pevné sítě – efektivní klasika

Tato verze je velmi oblíbená. Důvodem je pořizovací cena a univerzální využití. Nehledě na to, že se dají vyrobit již na rozměry okna od 20 x 20 cm. Pokud nepotřebujete mít přístup na venkovní parapet ( květiny,domácí mazličči), je to efektivní volba, která zabezpečí neprůchodnost veškerého hmyzu. Sítě můžete do oken uchytit otočnou kličkou, nebo ji rovnou našroubovat do okenního rámu.


Posuvné sítě – trendy a funkční

Posuvné sítě dnes volí mnoho moderních domů se vstupem na zahradu. Francouzská posuvná okna můžete použít až na 3 či 4 metrová okna. Tento typ sítě má své klady a zápory. Parádně vyřeší nedostatek prostoru před oknem, ale zároveň potřebuje dostatek místa na straně , kam se bude síť odsouvat. Integrovaná kolečka v rámu zajišťují hladký a tichý chod. Snažší typ otvírání určitě ocení děti. Rámy těchto sítí se hodí do plastových i všech jiných typů oken. Jsou zavěšeny pomocí vozíků s kuličkovými ložisky na pojezdové kolejnici a jejich spodní část je vedena ve vodicí liště s těsněním. To umožňuje lehké a nehlučné odsunutí sítě do boku. Kdo ji doma má, určitě nám dá za pravdu, že jim slouží dlouhodobě a zcela bez problému.

Rolovací sítě – jednoduchá manipulace


Rolovací sítě mají stejně jako pevné sítě do oken všestranné použití. Hodí se do všech typů dveří a oken, včetně těch střešních. Pokud máte na okně hodně květin, stačí síťku trochu povytáhnout. Toto řešení často volí majitelé panelových domů, které chtějí mít ozdobené parapety květinami. K navíjení sítě slouží speciální pružinová hřídel uložená v hliníkovém boxu. Ten může být umístěn buď vertikálně či horizontálně. Elektrické ovládání (to doporučujeme vzhledem k jednoduchosti následné manipulace se sítí) zvládne manipulovat až se 3000 mm šířky a až 3600 mm výšky sítě. Což už je opravdu velké okno.Druhů a barevných kombinací je spousta.Při nejistotě je vždy dobré se obrátit na specialistu.  

 Pokud chcete profesionální přístup a radu kontaktujte nás.

Nebo se staňte našim fanouškem na facebooku
pátek 26. května 2017

Výpočty osvětlení

Proč je důležité správně navržené osvětlení v místnosti?


Tento článek je zaměřen především na podnikatele a firmy, ale tyto užitečné informace mohou být inspirací i pro osvětlení v domácnosti.


Umělé osvětlení 

není přirozenou složkou životního prostředí - používá se k vytvoření příznivého světelného klimatu po dobu, kdy přirozené denní osvětlení není v dostatečné intezitě. Proto musíme vytvořit vhodné podmínky pro zrakovou pohodu pomocí osvětlení umělými světelnými zdroji
Druhy umělého osvětlení jsou např.:

 • přímé
 • odstupňované
 • smíšené
 • místní
 • náhradní
 • nouzové
 • rozptýlené
 • protipanické
 • plošné
 • bodové

Cílem správného osvětlení je zajistit požadovanou osvětlenost, ale přitom je nutné zajistit tři základní lidské potřeby:
 1. zraková pohoda
 2. zrakový výkon
 3. bezpečnost

Tam kde se provádějí pracovní činnosti je nutné zajistit, aby pracovníci měli vyhovující světelné podmínky, a to jak denním světlem, tak umělým (svítidla). Mnoho podnikatelů si při zřizování provozoven často tyto skutečnosti ani neuvědomují, nerespektují projektovou dokumentaci nebo ji ani nemají a pak při kolaudačním řízení nevycházejí z údivu. Po kolaudaci přijde do provozovny zástupce "hygieny" a zeptá se vás na výpočty osvětlení. Z velké části tyto výpočty podnikatelé k dispozici nemají nebo se podle nich neřídili. Potom se musí vše řešit zpětně. Kromě oddálení doby otevření jsou to ještě zvýšené náklady za nové výpočty osvětlení, možné úpravy v elektroinstalaci či jiná svítidla. Samozřejmě, vše se dá napravit, ale rozhodně je lepší se těmto situacím vyhnout a již dopředu spolupracovat s projektantem, elektroinstalaci provést zkušenými montéry a následně dostat veškeré potřebné dokumenty, včetně revizní zprávy ke kolaudačnímu řízení. 

Předcházejte problémům včas a zvolte kvalifikované odborníky v oboru.

výpočty osvětlení

Vládní nařízení č. 178/2001

toto nařízení, které stanovuje podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, neřeší přímo samotnou problematiku osvětlení pracovních prostor, nicméně odkazuje na české technické normy a tím se tyto normy stávají závaznými pro oblast hygienických kontrol.

Normy

Pokud máte osvětlení navržené dle starších norem, tak v současné době již nevyhovuje požadavkům hygieny práce. Zde je přehled současných platných norem:


Umělý světelný zdroj: je zdroj optického záření, zpravidla viditelného. ČSN EN 12665, článek 3.3.1

Osvětlovací soustava: osvětlovací zařízení nebo řešení osvětlení (světelné zdroje, předřadníky, svítidla a ovládání) požadované pro osvětlení, jeho instalaci a provoz během jeho života. ČSN EN 12665, článek 3.5.58

Zraková pohoda: subjektivní stav zrakového pohodlí vyvolaný světelným prostředím. Zrakovou pohodou se myslí příjemný psychofyziologický stav, potřebný pro účinnou práci i odpočinek, splňující hygienické požadavky, který závisí především na intenzitě a jakosti osvětlení, na architektonických vlastnostech prostoru (barvy, tvary, poměry atd. v daném prostoru) a na stavu zraku. ČSN 73 0580-1, článek 3.1.10


ČSN 73 0580-1

Výpočty denního osvětlení: tato norma stanovuje požadavky na osvětlení vnitřních prostorů budov denním světlem. 

ČSN EN 12 464-1

Výpočty umělého osvětlení: tato evropská norma stanovuje požadavky pro vnitřní pracovní prostory z hlediska zrakové pohody a zrakového výkonu osob s normálním zrakem.

ČSN 36 0020-1

Výpočty sdruženého osvětlení: tato norma platí pro sdružené osvětlení vnitřních pracovních prostorů s trvalým pobytem osob. 

ČSN 36 0011-3

Měření umělého osvětlení: tato norma platí pro měření umělého osvětlení vnitřních prostorů a doplňuje základní požadavky pro měření stanovené v ČSN 36 0011-1.

úterý 21. března 2017

Stínicí technika (vnitřní)

Žaluzie

Žaluzie jsou v dnešní době nedílnou součástí našich oken. Jejich nejdůležitější funkcí je omezení slunečního záření do našich interiérů a mají za úkol regulovat sluneční světlo v místnosti ale také zajistit soukromí, a to nejen po setmění. V dnešní době ovšem žaluzie kromě těchto základních fukcí, plní i funkci estetickou (vhodně doplňují interiér). Vzhledem k tomu, že jsou vyráběny z materiálů, které zajistí velmi dlouhou živostnost, je potřeba dbát na správnou volbu vhodného typu žaluzií a přistupovat k ní také, jako k dekorativnímu prvku.

Podívejme se tedy, jaké druhy stínicí techniky nám dnes trh nabízí


Horizontální žaluzie

Hliníkové žaluzieJsou dnes asi nejrozšířenějším typem žaluzií, které jsou použitélné do všech typů a tvarů oken i dveří.  Mohou být instalovány na rám okna nebo do zasklívací lišty. Montáž je velmi rychlá, obsluha je jednoduchá a vyžadujují minimální údržbu. Také cena je minimální a vybrat si můžete snad ze všech barev a jejich odstínů, včetně metalických barev. Nejběžnějším typem na trhu jsou žaluzie hliníkové, ale je možno zvolit i jiný systém žaluzií (Ondulette -Luxaflex), který umožňuje volbu různých typů lamel, nebo systém Varioline, který nám umožní stahovat žaluzii oběma směry, buď shora dolů nebo zdola nahoru. 

Vertikální žaluzie


Vertikální žaluzie


Tento typ žaluzií je určen do velkých prostor s atypickými okny, kanceláří a dalších prostor domů a bytů, kde je dbáno také na vysokou dekorativnost, funkčnost, pohodlnost a upotřebitelnost. Slučují v sobě protisluneční ochranu s moderním a elegantním doplňkem interiéru. Tyto žaluzie dokéží zcela nahradit záclony a závěsy a díky své eleganci provzdušnit celý prostor. Jsou vyráběny z lehce čistitelných materiálů a jsou nabízeny v široké paletě barev a dekorů.  Montují se do lišt upevěných přímo do stropu nebo na stěnu.


Dřevěné interiérové žaluzie


Dřevěné žaluzie


Bývají méně obvyklé, ovšem působí reprezentačně a luxusně. Můžeme je tedy považovat za účelový módní doplněk bytů i komerčních prostor. Jsou nabízeny v široké škále barevných odstímů a kvalitních materiálů. Tento typ volí náročnější zákazníci a estetickým cítěním a vkusem. Použity mohou být v oknech a dveřích různých tvarů i materiálů. 


Plisé

Je typ žaluzií určen pro atypiská a střešní okna a také najde uplatnění v zimních zahradách. Žaluzie je vyrobena ze skládané látky. Posouvat ji lze oběma směry, zhora i zdola.


Rolety


Jako druhá nepoužívanější stínicí technika jsou rolety.  Roletky Laroso - Burýšek
Rolety LarosoNejsozšířenějšími jsou rolety textilní, které jsou jednoduché, spolehlivé a variabilní. Široká nabídka textilních dekorů nám umožní sladit tento typ s naším interiérem.

Za módní trend můžeme považovat bambusové rolety. Z čeho jsou vyrobeny, vypovídá již jejich název. Dekorační dřevina je mořena do mnoha barevných odstínů. Čistě přírodní materiál tvoří v našich bytech velmi zajímavý dekorační prvek.

A nakonec se zastavíme u římských rolet. Tento typ rolet je velmi elegantním doplňkem interiéru. Od klasických rolet se liší tím, že se látka nenavíjí, ale pouze se skládá, jak směrem dolů, tak i směrem nahoru. Jsou nabízeny v bohaté paletě barev a dekorů. Jejich předností je i snadné čištění, protože většinu látek je možné prát na ruční praní. 

Římské žaluzie Servis a oprava oken Burýšek